Har du tid til å installere en app hos 350 ansatte innen ti minutter?

Ja, så kort tid kan det ta. Nordialog Drift&Support gjør det mulig å rulle ut fellesoppsett på alle de ansattes nettbrett og mobiler i løpet av få minutter. 

 

Mange bedrifter bruker store interne ressurser på administrasjon, drift og support av de ansattes mobiltelefoner og nettbrett. Dette er eksempelvis bestilling av nye terminaler, konfigurering og synkronisering av e-post, kalender og kontakter, opplæring og support, utrulling av applikasjoner, backup og levering og henting av utstyr som må til service. I tillegg gir avanserte mobiler og utstrakt e-postbruk økt behov for sikkerhetsløsninger og Device Management. Enhetene blir stadig viktigere i de ansattes arbeidsdag, og det forventes høy respons- og oppetid.

Ved outsourcing av mobil- og nettbrett-driften får dere ett kontaktpunkt å forholde dere til, IT-avdelingen får en enklere hverdag og de ansatte spares for nedetid og frustrasjoner. Bedriften kan glede seg over høyere sikkerhet, smartere ressursbruk og bedre flyt.

Les mer om Drift&Support