Nordialog leverer kundesenter- og sentralbordløsninger

Nordialog kan levere kundesenter og sentralbordløsninger som beskrives som noen av markedets mest fleksible løsninger for inn og utgående kundehenvendelser. 

Løsningene kan leveres som 100 % skybasert, med et web-basert brukergrensesnitt som gjør at du ikke trenger installasjoner på klientnivå. Kundesenter- og sentralbordløsningene kan leveres operatøruavhengige, og kan levere tjenester for ulike plattformer, det være seg mobil, fasttelefon og IP-telefoner, eller som en kombinasjon uavhengig av eksisterende løsninger. Dette gir lave investeringskostnader, redusert tid for å komme i gang, og begrenset bruk av interne ressurser.

Løsningene er utviklet med fokus på markedets økende krav til funksjonalitet, brukervennlighet og fleksibilitet, både for driftsmiljø og på brukernivå. Det gjør det enkelt og raskt å komme i gang med tjenesten. Rike API- og webtjenester gjør at løsningene sømløst kan integreres med alle typer applikasjoner og miljøer.

De ulike kundesenter- og sentralbordløsningene tilbyr funksjonalitet som man trenger for å håndtere kundehenvendelser, i tillegg kan det leveres løsninger med utvidet statistikkmodul, med rapportgeneratorer og administrasjonsverktøy integrert i løsningen. Det er avgjørende for både lønnsomhet, drift og ressursallokering for administratorer i kundesenteret.

Kundesenterløsningene gir brukerne unike muligheter for kontroll av løsningen, via brukervennlige administrasjonsverktøy som er integrert i tjenestene. Her kan man enkelt administrere brukere, svarsteder, åpningstider, lydmeldinger osv. Det finnes grafisk fremvisning i form av et flytskjema, og med enkle tastetrykk kan man tilpasse løsningen etter behov, raskt og effektivt.

Kontakt oss for å høre mer om de ulike løsningene vi kan levere for å dekke akkurat ditt behov for fleksible kundesenter og sentralbordløsninger.