Nordialogs kunnskap. Apotek 1 sin trygghet.

Apotek 1 er Norges største apotek-kjede, med over 3000 medarbeidere fordelt på 330 apotek. Sammen med Nordialog holder de seg oppdatert på teknologifronten.

– Ny teknologi og nye tjenester endrer måten vi kommuniserer på. Da er det utrolig viktig at vi følger med på hva som skjer! Det er godt å ha en partner med høy kunnskap og kompetanse på området. Nordialog hjelper oss å finne gode løsninger slik at vi kan konsentrere oss om kundene, sier Ellen Karine Ous som er fag- og kvalitetsdirektør i Apotek 1.

Ferdig oppsatt utstyr
Nordialog Oslo har jobbet tett med leverandørene Samsung, Airwatch og Telenor for å skreddersy en totalløsning for Apotek 1-kjeden. Løsningen innebærer at Nordialog Oslo drifter alle mobiler og nettbrett, og sørger for alt fra oppsett av enheter til logistikk og support. 

Apotekene får tilsendt ferdig konfigurerte Samsung smarttelefoner og Apple iPad’er. En egen byttepool gjør at Nordialog raskt kan sende ut et nytt, ferdig konfigurert nettbrett dersom en iPad er defekt. Apotek 1 har også valgt å ta i bruk Apple sitt innrulleringsprogram/distribusjonsprogram som gjør at nettbrettet enkelt og raskt blir satt opp når brukeren mottar ipaden.

Trygghet med Airwatch
Nettbrett leveres med Airwatch, et system som ivaretar sikkerheten og gjør det enkelt å rulle ut og installere applikasjoner og annet innhold. En sikker nettleser gir trygg tilgang til bedriftens systemer, som for eksempel Apotek 1 sitt intranett.

Oppfølging av hvert apotek
Apotek1 har en Drift&Support-avtale som innebærer at Nordialog drifter og leverer alt av mobilt kommunikasjonsutstyr til både hovedkontor og ut til apotekene. Nordialog Oslo følger apoteket hele veien, fra bestilling via oppsett til implementering av en komplett kommunikasjonsløsning. 

Mobilt Bedriftsnett gir hvert apotek en mobil og skybasert telefoniløsning der det er lett å utføre endringer etter behov. En tidsstyrt meny sikrer for eksempel tastevalgene apoteket ønsker, og stengtmelding utenom åpningstid. De apotekansatte har også tilgang til Mobilt Bedriftsnett-app’en der man ser hvem som ringer og kan sette over samtaler på en enkel måte. Fakturakontroll fra Telenor gjør at de ansatte kan bruke mobilen som de vil utenom arbeidstid også.

Wenche Andresen, kundeansvarlig i Nordialog Oslo, er imponert over hvordan Apotek 1 tilnærmer seg ny teknologi.
– De kommuniserer blant annet med de ansatte gjennom en egen tv-kanal! Apotek 1 er en veldig spennende kunde for oss, både fordi de er i vekst og fordi de har evne og vilje til å tenke nytt for å utnytte teknologien smartere.

Vil du vite mer om skreddersydde kommunikasjonsløsninger i din bedrift?  Ta kontakt